Syarat

Terima kasih kerana melawat Laman Web kami ("Laman"). ANDA HENDAKLAH MEMBACA TERMA BERIKUT DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN INI.

Syarat Undang-undang ini mengawal penggunaan dan akses ke laman web http://www.y2mate.cool ("Y2Mate") ini.

Penggunaan anda ke atas Tapak ini dikawal oleh terma penggunaan berikut ("Syarat"). Jika anda tidak bersetuju dengan semua Syarat ini, sila keluar dari Laman ini. Dengan menggunakan Laman ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan Terma ini, termasuk dasar privasi dan, apabila anda membuat pembelian dalam talian, maklumat pembelian. y2mate berhak, dari semasa ke semasa, menukar Terma ini mengikut budi bicara mutlaknya. Dengan menggunakan Laman ini selepas sebarang perubahan sedemikian, anda bersetuju untuk mematuhi, dan terikat dengan, Terma seperti yang telah diubah.

Hak Cipta, Tanda Dagangan dan Perlindungan Harta Intelek Lain

Tapak ini secara keseluruhan, dan semua bahan di Tapak ini, dilindungi oleh hak cipta dan hak harta intelek yang lain. Lihat notis hak cipta dan tanda dagangan yang berasingan untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Atas