Semestry

Dziękujemy za odwiedzenie naszej witryny internetowej („Witryna”). PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ STRONY NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI.

Niniejsze Warunki prawne regulują korzystanie i dostęp do tej strony internetowej http://www.y2mate.cool ("Y2Mate") .

Korzystanie z tej Witryny podlega następującym warunkom użytkowania („Warunki”). Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi niniejszymi Warunkami, opuść tę Witrynę. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszych Warunków, w tym polityki prywatności oraz, podczas dokonywania zakupu online, informacji o zakupie. y2mate zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków według własnego uznania. Korzystając z tej Witryny po każdej takiej zmianie, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych Warunków i związanie się nimi.

Ochrona praw autorskich, znaków towarowych i innej własności intelektualnej

Ta Witryna jako całość i wszystkie materiały w tej Witrynie są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Więcej informacji można znaleźć w oddzielnej informacji o prawach autorskich i znakach towarowych.

Top