Podmienky

Ďakujeme, že ste navštívili našu webovú stránku (ďalej len „stránka“). PRED POUŽÍVANÍM TEJTO STRÁNKY SI TREBA POZORNE PREČÍTAŤ NASLEDUJÚCE PODMIENKY.

Tieto právne podmienky upravujú používanie a prístup k tejto webovej stránke http://www.y2mate.cool („Y2Mate“) .

Vaše používanie tejto Stránky sa riadi nasledujúcimi podmienkami používania (ďalej len „Podmienky“). Ak nesúhlasíte so všetkými týmito Podmienkami, opustite túto stránku. Používaním tejto stránky súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto podmienky a budete nimi viazaní, vrátane zásad ochrany osobných údajov a pri nákupe online aj informácií o nákupe. y2mate si vyhradzuje právo z času na čas zmeniť tieto Podmienky podľa vlastného uváženia. Používaním tejto stránky po akejkoľvek takejto zmene súhlasíte s tým, že budete dodržiavať zmenené Podmienky a budete nimi viazaní.

Ochrana autorských práv, ochranných známok a iného duševného vlastníctva

Táto stránka ako celok a všetok materiál na tejto stránke je chránený autorským právom a inými právami duševného vlastníctva. Ďalšie informácie nájdete v samostatnom upozornení na autorské práva a ochranné známky.

Hore