Podmínky

Děkujeme, že jste navštívili naši webovou stránku ("Stránky"). PŘED POUŽITÍM TĚCHTO STRÁNEK BYSTE SI MĚLI PEČLIVĚ PŘEČTĚT NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY.

Tyto právní podmínky upravují používání a přístup k této webové stránce http://www.y2mate.cool („Y2Mate“) .

Vaše používání těchto stránek se řídí následujícími podmínkami používání ("Podmínky"). Pokud se všemi těmito Podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tuto stránku. Používáním těchto stránek souhlasíte s tím, že budete dodržovat a budete vázáni těmito podmínkami, včetně zásad ochrany osobních údajů a při nákupu online také informací o nákupu. y2mate si vyhrazuje právo čas od času změnit tyto Podmínky dle vlastního uvážení. Používáním těchto stránek po jakékoli takové změně souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky ve znění změn a budete jimi vázáni.

Ochrana autorských práv, ochranných známek a jiného duševního vlastnictví

Tato stránka jako celek a veškerý materiál na této stránce je chráněn autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Další informace naleznete v samostatném upozornění na autorská práva a ochranné známky.

Horní